מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

חוגי סמסטר א’

רשימות החוגים לסמסטר א’ תשפ”א, לפי קבוצות הגיל  (חוגים אלה מוצעים רק לתלמידי המכון שעברו את הליך הקבלה): 

–  חוגים לילדי גן חובה (תלמידים שכבר למדו חוג חשיבה יצירתית במכון)   

חוגים לילדי כיתה א’ (תלמידים שכבר למדו חוג חשיבה יצירתית במכון) 

חוגים לילדי כיתה ב’ (תלמידים שכבר למדו חוג חשיבה יצירתית במכון) 

חוגים לילדי כיתה ג’ 

חוגים לילדי כיתה ד’ 

חוגים לילדי כיתה ה’ 

חוגים לילדי כיתה ו’ 

חוגים לילדי כיתות ז’

**תלמידים חדשים בגילאי גן חובה עד כיתה ב’ המצטרפים למכון, יקבלו את הודעות השיבוץ לחוגי החשיבה היצירתית בהתאם להחלטות בראיון הקבלה (בכל מקרה תלמידים חדשים אינם נרשמים במערכת אלא משובצים ע”י היועצות).

לשאלות  – נא פנו אלינו  יצירת קשר עם המכון בין השעות 09:00-15:00