מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הליך הקבלה

הגשת מועמדות:

על מנת להתחיל תהליך של קבלה לחוגים, יש למלא טופס אישי. ניתן להוסיף המלצה של המסגרת החינוכית, ולשלוח אותה אלינו במייל.

חץ1

מבחן התאמה למכון:

מזכירות המכון תפנה אליכם לתאום מבחן התאמה לתוכנית במכון (מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’ נערכים לאורך כל השנה, ולילדי בתיה”ס לקראת כל תחילת שנת לימודים בחודשים מאי-יולי, ולקראת סמסטר ב’ בחודשים נובמבר-ינואר).

חץ1

ראיון אישי:

תלמידים שיעברו בהצלחה את מבחן ההתאמה יזומנו עם הוריהם לראיון אישי עם יועצת המכון, בו נכיר ונשוחח על תוכנית הלימודים.

חץ1

רישום לחוגים:

תלמידים שנמצאו מתאימים יקבלו הודעה לביצוע הרישום לחוגים.