מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

הגישה החינוכית

מכון אריקה לנדאו, שהינו עמותה ציבורית ללא כוונות רווח, שם לו למטרה לאתגר ולקדם ילדים מוכשרים, לסייע להם לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ולטפח את היצירתיות והכישרונות הייחודיים להם.

פעילות המכון היא עפ”י הגישה החינוכית-יצירתית, אותה פיתחה ד”ר אריקה לנדאו:

אינדיבידואליות ולא קונפורמיות – יש לפתח בכל אחד את האינדיבידואליות שלו, ובצורה כזו לאפשר לו להיות “מי שהוא” מסוגל להיות ולא “מה שהוא צריך להיות”, נקודת המוצא היא תמיד מעולמו של הילד.

לימוד לשם הנאה ולא רק לשם הישג – הדגש מושם על התהליך ולא על התוצר, כדי שתופק הנאה מהתהליך עצמו, על ניסיונות חדשים למציאת פתרונות נוספים לשם פיתוח התייחסות רב-היבטית לבעיה במקום שידגישו הצלחה או כישלון של פתרון אחד.

העמדת שאלות ולא רק קביעת עובדות – העמדת שאלות מפתחת סקרנות ומעמידה אתגר לחקרנות הטמונה בכל ילד. על ידי הצגה נכונה של השאלות הילד לומד לחשוב בצורה מסתעפת ולא רק ממוקדת. חשיבה מסתעפת זו חותרת לפתרונות יצירתיים.

גישה בין תחומית ולא רק מצומצמת וצרה – גישה אינטרדיסציפלינארית מאפשרת גילוי יחסים בין עובדות מתחומים שונים שלכאורה אין ביניהם משותף. ככל שניתן לקשור יותר עובדות מדיסציפלינות שונות, צורת החשיבה היא יותר יצירתית. מתאפשרת יציאה מהמקובל והידוע, והיכולת להגיע לדברים חדשים הולכת וגדלה.

אוריינטאציה כלפי העתיד ולא רק כלפי העבר – התמקדות בעבר היא התמקדות בידע, במוכר. לעומת זאת התייחסות לעתיד היא התנסות בחשיבה על מרכיבים ידועים ובלתי ידועים, שילוב של הגיון ודמיון. הדגש מושם על המשתנה ולא על הקבוע. גישה זו מכינה את הילד להתמודד עם עתידו ביתר יעילות.

לימוד בדרך משחקית – גישה משחקית משחררת ממגבלות לוגיות ועובדתיות, מאפשרת התייחסות למכלול רעיונות גם אם אינם מצטרפים יחד מבחינה לוגית; כמו כן היא מאפשרת סובלנות רבה יותר לסתירות, לזרימה חופשית של רעיונות ולקבלה גם של האי רציונאלי. הגישה המשחקית מזכירה מימרה נפוצה אצל ההינדו: “העולם הוא משחק של הבורא. בעיניו עבודה ומשחק חד הם”.

מעורבות חברתית ולא רק הישגים אישיים – כל למוד כולל היבטים חברתיים על מנת לערב את הילד המוכשר בבעיות החברה במטרה להציב בפניו אתגרים בחייו כמבוגר ולפתח בו כושר מנהיגות לטובת חברתנו.

מטרתנו היא לטפח את האישיות כולה של הילד/ה המוכשר/ת:

dscn1373סיפוק הסקרנות האינטלקטואלית

הרחבת עולם החוויות שלו/ה

העמקת עולם הרגשות

וגירוי האינטראקציה החברתית.

האישיות של הילד מתפתחת כמו ספיראלה שמתרחבת עם צמיחתו ועם העולם סביבו ובתוכו. הסכנה הגדולה בחינוך הילד המוכשר היא שמספקים את הסקרנות האינטלקטואלית שלו ומזניחים את ההתפתחות הרגשית שגם היא מצידה, זקוקה לאתגרים כמו ההתפתחות השכלית. לכן אנו מציעים חוגים בכל תחומי המדעים המדויקים, מדעי החברה והרוח והאמנויות ומעודדים את הילדים לבחור בחוגים בכל התחומים הללו.

הגישה היצירתית מופעלת בכל אחד מהחוגים.

תוכנית ההעשרה של החוגים כוללת נושאים שונים ומגוונים: מדעים מדויקים, מדעי המחשב, מדעי החיים, טכנולוגיה, מדעי הרוח, החברה, אמנות ומנהיגות.

טווח הגילאים הוא רחב – מילדי גן טרום חובה (5) ועד תיכון (15). לכל ילד מותאמים הלימודים לאחר ראיון אישי המתבצע על ידי יועצות המכון. במהלך השנה מלווה הצוות את הילדים ונמצא בקשר שוטף עימם ועם הוריהם.

“בכיתה הרגשתי לא-שייך. משועמם. לא הצלחתי להתחבר” כך מתארים  רבים מבוגרינו את תחושתם בבתי הספר, “ואז הגעתי למכון – והכל השתנה. לפתע מצאתי את עצמי בחברת ילדים נוספים, שלמדו מתוך שמחה ולא מתוך שעמום או כפייה. הרגשתי איתם נוח. ויותר מכך, בחוגים עצמם נחשפתי לנושאים חדשים, עודדו אותי לחוות את הנלמד, לשאול את כל השאלות, לגלות שבכל שאלה יש שאלה נוספת – ולא הפסיקו לאתגר אותי.  נתנו לי במכון הזדמנות אדירה. זאת היתה נקודת מפנה משמעותית בחיי”