מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

טפסים

טופס מקוון למועמד/ת:

טופס אישי למועמד/ת 

 

טפסים למילוי לשלב א’ – אבחון (עבור ילדי גן – כתה א’):

שאלון הורים לאבחון של פסיכולוגית במכון

אישור הורים לאבחונים במכון

.

טפסים למילוי לשלב ב’ – ראיון אישי:

שאלון הורים לראיון 

.

ועדת הנחות:

טופס לועדת הנחות