מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

הצוות

הצוות הייעוצי במכון :

אנו כיועצות המכון רואות את תפקידנו בהטמעת גישה זו בעבודתנו עם הילדים, ההורים וצוות המכון.

התפקידים המרכזיים של הצוות הייעוצי:

  • תהליך קבלת הילד.ה למכון: שלב ב’ של תהליך הקבלה הוא הריאיון האישי, המתקיים עם הילד.ה ואחד ההורים ויועצת המכון. במהלך הריאיון מתקיימת הערכה לגבי בשלותו הרגשית של הילד.ה לחוגים: בשלות רגשית, יכולת האינטרקציה החברתית והתאמתו.ה לאחד מחוג החשיבה היצירתית
  • החוגים: מעקב וסיוע בתהליכים וקשיים שעולים בקבוצת החוג מול המדריכים הילדים וההורים.
  • הכשרת המדריכים : היועצות מלוות את המדריכים בתהליך הכשרתם לעבודה על פי הגישה היצירתית של ד”ר אריקה לנדאו.
  • קשר עם ההורים: היועצות משמשות כתובת ומענה לפניות ההורים. ניתן להתייעץ, ליידע ולקבל משובים במידת הצורך.
  • קשר עם מסגרות חינוכיות: היועצות נמצאות בקשר עם גנים ובתי ספר בגוש דן כדי לאתר ילדים המתאימים לחוגי המכון.

יועצות המכון:

 

אורה אנג’ל

אביבה גורביץ

נועה ברייט

. .

.

מנכ”לית המכון :

לימור חרבי

 

מנכ”לית המכון בין השנים 2014-2020 :

ד”ר הילה גרין