מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

צוות

הצוות הייעוצי במכון

” מחוננות אינה יכולת קוגניטיבית בלבד, אלא תכונה של האישיות, הכוללת ומורכבת גם מהבשלות הנפשית ומהאינטראקציה החברתית של הילד המוכשר.” ( ד”ר אריקה לנדאו)

אנו כיועצות המכון רואות את תפקידנו בהטמעת גישה זו בעבודתנו עם הילדים, ההורים וצוות המכון.

 

התפקידים המרכזיים של הצוות הייעוצי:

.

  • תהליך קבלת הילד.ה למכון: שלב ב’ של תהליך הקבלה הוא הריאיון האישי, המתקיים עם הילד.ה ואחד ההורים ויועצת המכון. במהלך הריאיון מתקיימת הערכה לגבי בשלותו הרגשית של הילד.ה לחוגים: בשלות רגשית, יכולת האינטרקציה החברתית והתאמתו.ה לאחד מחוג החשיבה היצירתית.
  • החוגים: מעקב וסיוע בתהליכים וקשיים שעולים בקבוצת החוג מול המדריכים הילדים וההורים.
  • הכשרת המדריכים : היועצות מלוות את המדריכים בתהליך הכשרתם לעבודה על פי הגישה היצירתית של ד”ר אריקה לנדאו.
  • קשר עם ההורים: היועצות משמשות כתובת ומענה לפניות ההורים. ניתן להתייעץ, ליידע ולקבל משובים במידת הצורך.
  • קשר עם מסגרות חינוכיות: היועצות נמצאות בקשר עם גנים ובתי ספר בגוש דן כדי לאתר ילדים המתאימים לחוגי המכון.

ד”ר לנדאו הדגישה כי העבודה הייעוצית במכון היא חינוכית ולא טיפולית.

 

יועצות המכון

יעל רוטנברג

אביבה גורביץ

אורה אנג’ל

נועה ברייט

 

מנכ”לית המכון 

לימור חרבי

 

מנכ”לית המכון בין השנים 2014-2020

ד”ר הילה גרין