מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר א’  – תשפ”ד

חופשות סמסטר א’:

תחילת סמסטר א’ תשפ”ד – השבוע של 22/10/23.

חופשת חנכה – 7-14/10/23  – החוגים יתחדשו ביום ראשון 17/10/23.

תאריך משוער של סיום סמסטר א’ – בשבוע של 21/1/24. (לא כולל שיעורי השלמה)

בברכת סמסטר מהנה ופורה,

צוות מכון אריקה לנדאו