מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר א’  – תשפ”ג

חופשות סמסטר א’:

1 בנובמבר – שבתון יום הבחירות

18-25 בדצמבר – חופשת חנוכה. החוגים מתחדשים ביום שני 26 בדצמבר.

בברכת סמסטר מהנה ופורה,

צוות מכון אריקה לנדאו