מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

לוח חופשות סמסטר ב’ תשפ”ד

פורים – יום א’ 24/3/24

פסח – יום ב’ 22/4/24  עד יום ב’-כולל 29/4/24  (חוזרים ב 30/4).

יום הזיכרון ויום העצמאות – יום א’ – יום ג’  14/5/24 – 12/5/24.

שבועות –  יום ג’ – יום ה’  13/6/24 – 11/6/24.

 

סיום משוער של הסמסטר, לא כולל השלמות –  יום ה’ – 5/7/24.