מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

חופשות סמסטר ב’

תחילת סמסטר ב’ –  יום א ‘ 25/4/21

ערב ל”ג בעומר – יום ה’  29/4/21

שבועות –  יום א’  – יום ב’ 16-17/5/21

תשעה באב – יום א’ – 18/7

סיום חוגים – כל חוג עפ”י התאריך הרשום בקובץ:  תאריכי מפגש אחרון של כל חוג