מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הרישום המקוון לחוגים לסמסטר א’ יחל ביום שלישי ה- 25/8/20

. **   המערכת לסמסטר א’ מפורסמת באתר מיום ג 16/8/20  **

* הרישום המקוון לחוגים לסמסטר א’ יערך בין התאריכים 25/8/20 ל – 31/8/20

(הודעות עם הקישור לטופס הרישום הממוחשב ישלחו להורים ביום שלישי 25/8/20  בשעה 12:00 בצהרים).

הודעות שיבוץ ישלחו אליכם ביום שלישי תאריך 8/9/20

סמסטר א’ תשפ”א יפתח ביום ראשון – 11/10/2020.