מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר א תשפ”א הסתיימו

אבחוני תלמידים חדשים  לסמסטר א’ תשפ”א הסתיימו

 

מועמדים לקראת סמסטר ב’ תשפ”א 

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’ לקראת סמסטר ב’ יחודשו החל מספטמבר.

מבחני ההתאמה לכיתות ב’-ח’ יערכו בחודשים נובמבר-ינואר

קישור להליך הקבלה למכון