מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר א תשפ”ג הסתיימו

מבחני ההתאמה לקראת סמסטר א’ תשפ”ג הסתיימו.

 

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’-ב’ לסמסטר ב’ תשפ”ג יתחדשו בספטמבר.

מבחני ההתאמה לכיתות ג’ ומעלה לסמסטר ב’ תשפ”ג יערכו בחודשי נובמבר-דצמבר.

 

קישור להליך הקבלה למכון