מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר א’ תשפ”ד הסתיימו

מבחני ההתאמה לקראת סמסטר א’ תשפ”ד הסתיימו.

 

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’-ב’ לסמסטר א’ תשפ”ד יתחדשו בספטמבר-אוקטובר לסמסטר ב’.

מבחני ההתאמה לכיתות ג’ ומעלה לסמסטר א’ תשפ”ד יערכו בחודש נובמבר.

 

קישור להליך הקבלה למכון