מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

מבחני התאמה לגנים וכיתות א’ לסמסטר ב’ הסתיימו

מבחני התאמה לגנים וכיתות א’ לסמסטר ב’ הסתיימו.

מבחן התאמה אחרון לכיתות ב’-ו’ לסמסטר ב’  יערך ב 23/1/22 .

 

 

מועמדים לקראת סמסטר א’ תשפ”ג

מבחני ההתאמה לילדי הגנים, כיתות א’ וכיתות ב’ נערכים לאורך כל השנה.

מבחני ההתאמה לכיתות ג’-ז’ יערכו בחודשי הקיץ

זימון ישלח במייל

קישור להליך הקבלה למכון