מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר ב תשפ”א ולשנה הבאה

מועמדים לקראת סמסטר ב’ תשפ”א

מבחני ההתאמה לילדי הגנים, כיתות א’ וכיתות ב’ נערכים לאורך כל השנה.

מבחני ההתאמה לכיתות ג’-ז’ יערכו בחודשי הקיץ

זימון ישלח במייל

קישור להליך הקבלה למכון