מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר א תשפ”א הסתיימו

מועמדים לקראת סמסטר ב’ תשפ”א

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א’ לקראת סמסטר ב’ נערכים לאורך כל השנה.

מבחני ההתאמה לכיתות ב’-ז’ יערכו בחודשים נובמבר-ינואר

זימון ישלח במייל

קישור להליך הקבלה למכון