מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

צרכים ייחודיים של ילדים מחוננים

לעיתים, ילדים בעלי יכולת שכלית גבוהה, עלולים כמו כל ילד לחוות ביטחון עצמי נמוך, דכדוך, חרדה וקשיים נוספים. בנוסף לכך, מאפייניהם הייחודיים עלולים להפוך אותם לפגיעים במיוחד לקשיים מסוימים. כך למשל, צבירת ידע רב עלולה לעורר פחדים, חרדות ובלבול. ההתפתחות קוגניטיבית מואצת לעומת התפתחות רגשית ברמת הגיל או למטה מכך, עלולה ליצור ציפיות לא ריאליות אצל הסביבה ובלבול לגבי ההתנהלות מול הילד. פרפקציוניזם עלול להביא לקושי להשלים עם כישלון, ייאוש והימנעות. הרגישות הרבה לסביבה עלולה לגרום לתחושת פגיעות, תגובות עוצמתיות שיביאו ללעג או דחייה חברתית. החשיבה הלא שגרתית עשויה להביא ל”נון-קונפורמיזם” והפרה של נורמות חברתיות, דבר שעשוי גם הוא לגרום לדחייה וקשיי הסתגלות. חוסר ההתאמה בין צרכי הילד לבין אופי המסגרת החינוכית עלול להביא לשעמום, תסכול ובעיות התנהגות. בנוסף גם ילדים ללא קשיים חברתיים עלולים לחוות תחושת חריגות ושוני בגלל הפער בינם לבני גילם, וקונפליקט בין הצורך להשתייך ולהתאים עצמם לקבוצה, לבין הצרכים האינדיבידואליים. האתגרים הייחודיים שהם מציבים בפני ההורים והמסגרת החינוכית והחברתית עלולים להביא לקונפליקטים ולמצוקה.

ילדים אלה ומשפחותיהם יכולים להיתרם מטיפול ומהדרכה המכוונים לצרכיהם הספציפיים, דבר שיסייע להם להגשים את מלוא יכולתם הפוטנציאלית.