מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פרסום החוגים לסמסטר ב’ תשפ”ב ב- 30/1/22

פרסום החוגים לסמסטר ב’ תשפ”ב ב- 30/1/22

הרישום לסמסטר ב’ תשפ”ב יחל – ביום שלישי  8/2/22.

הודעה עם הקישור לרישום המקוון תשלח במייל להורי תלמידי המכון ביום 8/2/22 בשעה 11:00 בצהרים.

 

תחילת סמסטר ב’ – 20/3/22