מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר א’ תשפ”ב

חופשת חנוכה :  יום ראשון – 28/11/2021 עד ליום שני – 6/12/2021   (יום ג’ -07/12/2021 – חוגים כרגיל)