מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הרישום לסמסטר א’ – תשע”ו – בעיצומו

הרישום לסמסטר א’ – תשע”ו לתלמידנו מתקיים בין התאריכים 2/8/15 – 22/8/15

אתם מוזמנים לצפות במגוון החוגים תחת רישום לחוגים לשנה”ל תשע”ו

קישור לטופס הרישום הממוחשב והסבר מקיף על דרך הרישום השנה נשלחו אליכם לדואר האלקטרוני עפ”י הכתובות הקיימות במכון

במידה ולא קיבלתם את הקישור במייל  – נא פנו אלינו למכון

 

תלמידים חדשים המצטרפים למכון,יקבלו הודעות שיבוץ יחד עם שאר תלמידי המכון, בהתאם להחלטות בראיון הקבלה. בכל מקרה תלמידים חדשים לסמסטר א’ אינם נרשמים במערכת

 

חופש נעים לכולם