מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

יובל רובין

יובל רוביןיובל עוסק במדעים מגיל 6…. היום הוא עדיין חוקר ומהנדס, עכשיו ביחד עם ילדים נוספים.

יובל שואף לפתח בילדים את התעוזה להיות חוקר נסייני, לחזק בהם את הסקרנות הטבעית שלהם ולגלות להם כמה הרבה מדע מקיף אותנו בכל רגע.

הדגש בחוגים שלו הוא לא רק על הרחבת האופקים של המדענים הצעירים, אלא בעיקר על הקניית כלים מנטליים וחשיבתיים שילדים שחושבים מחוץ לקופסא אוהבים כל כך.