מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

תאריכי סיום חוגי סמסטר א’

סמסטר א’ מתקרב לסיומו.

להלן תאריכי סיום חוגי סמסטר א תשפד בהתאם למערכת (מצ”ב)

רשימת החוגים לסמסטר ב’ תפורסם באתר בתחילת פברואר.

הודעה על כך תשלח במייל.