מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

תאריכי סיום חוגי סמסטר ב

הורים יקרים,

תאריכי הסיום של כל חוגי סמסטר ב’ מצורפים בקובץ הנ”ל:

תאריכי מפגש אחרון של כל חוג