מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

האבחונים לקראת סמסטר א’ לשנה הבאה החלו

הילד סקרן? הילדה סקרנית?
הם לא מפסיקים לשאול שאלות?
הם רוצים לדעת עוד ועוד?

במכון אריקה לנדאו העשרה לילדים בעלי יכולות גבוהות בגילאים 5-13

אבחונים לקראת סמסטר א’ החלו.

לפרטים:    https://ypipce.org.il/?page_id=1973