מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פעילות קיץ 2019 – “סיפורים ועולמות”

להלן הקישור לפרטים על פעילות הקיץ 2019 – סיפורים ועולמות

הרישום בשבועים הקרובים הוא לילדי המכון בלבד. לאחר מועד זה, הרישום ייפתח גם לילדים שאינם תלמידי המכון.

נא הקדימו להירשם. מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל. 

טופס הרישום והקישור לתשלום יישלחו אליכם בשבוע הבא.