מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הבת הקטנה נרשמת למכון. האבא, תלמיד מכון לשעבר, נזכר ומספר

“למדתי במכון מספר קורסים. אני זוכר תמונה של רגע בו יצאנו כולנו והתבוננו בשמיים בחוג לאסטרונומיה.  אני זוכר תחושת גאווה. המכון נתן לי ביטחון ביכולת שלי. אישור שאני טוב ומוכשר.  במכון למדתי לא לפחד מהאוניברסיטה. יש לי שלושה תארים היום בכלכלה במשפטים ובמינהל עסקים ואני מנהל עמותה. אני זוכר מהמכון יחס שונה ומטפח. משהו נעים וטוב.”