מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

מערכת סמסטר ב מפורסמת באתר, תחת “חוגי סמסטר ב’ “

מערכת סמסטר ב מפורסמת באתר, תחת “חוגי סמסטר ב’ “

 

הרישום לסמסטר ב’ תשפ”ג יחל ביום ראשון 29/1/23. (הודעה עם הקישור לרישום המקוון תשלח במייל להורי תלמידי המכון ביום 29/1/23 בשעה 11:00 בבוקר.)

 

תחילת סמסטר ב – 19/3/23.