מכון אריקה לנדאו

ילדים מצטיינים מחוננים

הרישום לסמסטר ב’ תשפ”ד החל ביום ראשון 11/2/24

מערכת סמסטר ב מפורסמת באתר תחת ” חוגי סמסטר ב’  “

הרישום לסמסטר ב’ תשפ”ד החל ביום ראשון 11/2/24. (הודעה עם הקישור לרישום המקוון נשלחה במייל להורי תלמידי המכון ביום 11/2/24בשעה 12:00 בצהרים)

לשאלות  – נא פנו אלינו  יצירת קשר עם המכון בין השעות 09:00-15:00