מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

סמסטר א’ תשפ”ג נפתח ב- 23/10/2022.

הלימודים בסמסטר א’ החלו בשבוע המתחיל ב – 23/10/2022 .

 

בברכת שנה טובה וסמסטר לימודים מהנה ופורה