מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

סמסטר ב’ תשפ”ג יפתח ב- 19/03/2023.

הלימודים בסמסטר ב’ החלו בשבוע המתחיל ב – 19/03/2023 .

מערכת שעות סמסטר ב תשפג 

בברכת סמסטר לימודים מהנה ופורה