מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

סמסטר ב’ תשפ”ג יפתח ב- 19/03/2023.

הלימודים בסמסטר ב’ יחלו בשבוע המתחיל ב – 19/03/2023 .

 

בברכת סמסטר לימודים מהנה ופורה