מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

טלי גור

מאז שסיימתי את בית בית הספר אני לא מפסיקה ללמוד… פסיכולוגיה, מתמטיקה, מלונאות, אומנות, אפיה, תפירה ועוד. אני לומדת המון מילדי ומתלמידי. אני לומדת גם ממורים.

אני אוהבת מאוד את המפגש עם הילדים, אני מאמינה שיש לראות כל ילד על צרכיו השונים ולספק סביבה תומכת, מאפשרת ומעשירה כדי לאפשר לילדים לפרוח.

חשובים לי מאוד חינוך לערכים, לאכפתיות, לכיבוד הזולת ולקיחת אחריות אישית.