מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

מנדי פיינגרס

מנדי למד באקדמיה למוזיקה בבוקרסט, רומניה, באקדמיה למוזיקה בירושלים ובחוג למוזיקולוגיה של האוניברסיטה העברית.

 לימד במשך שנים באקדמיה למוזיקה בתל אביב (כיום בית הספר למוזיקה בוכמן-מהטה, אוניברסיטת תל אביב) ובבתי ספר למחוננים ומצטיינים, בהם הוביל תוכניות אינטרדיסציפלינריות רבות.

הוא היה בין הראשונים שקראה לשילוב טכנולוגיות המידע והתקשורת האינטרנטית בבכל תחומי ההוראה, ויישם גישה זאת הלכה למעשה בהוראת המוזיקה.  

 מנדי היה ונשאר חסיד של הורדת המחיצות בין תחומי הדעת השונים, ודוגל בראיית תהליכי הלמידה כמקשה אחת  עם אלו המתחוללים בעולם הריאלי.   

 

לחזרה לרשימת מדריכי המכון לחצו כאן