מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר א' תש"פ

ערב ההורים יתקיים ביום רביעי  – 23/10/2019

פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 27/10/2019

חופשת חנוכה :   22/12/2019  עד ל –  30/12/2019  (יום ג' -31/12/2019 – חוגים כרגיל)