מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פעילות קיץ 2019 – "סיפורים ועולמות"

להלן הקישור לפרטים על פעילות הקיץ 2019 – סיפורים ועולמות

הרישום בשבועים הקרובים עד – 19/5/19 הוא לילדי המכון בלבד. לאחר מועד זה, הרישום ייפתח גם לילדים שאינם תלמידי המכון.

נא הקדימו להירשם. מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל. 

טופס הרישום והקישור לתשלום יישלחו אליכם בשבוע הבא.