מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הגשת מועמדות לסמסטר א תשע"ט הסתיימה. הממלאים טופס רישום יוזמנו למבחני ההתאמה לסמסטר ב'

הגשת מועמדות לסמסטר א תשע"ט הסתיימה בתאריך 15/6/18. הממלאים טופס רישום יוזמנו למבחני ההתאמה לסמסטר ב'  (מבחני ההתאמה לילדי הגנים נערכים לאורך כל השנה. מבחני ההתאמה לכיתות א'-ח' יערכו בחודשים נובמבר-ינואר)

 

קישור להליך הקבלה למכון