מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

תהליך קבלת תלמידים לסמסטר ב תשע"ט יסתיים בקרוב

תהליך קבלת תלמידים לסמסטר ב' תשע"ט תסתיים בקרוב.

הממלאים טופס רישום יוזמנו למבחני ההתאמה הנערכים במכון.

אבחונים שיערכו החל מתאריך 15/2/19 הם לשנה"ל הבאה.

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א' נערכים לאורך כל השנה. מבחני ההתאמה לכיתות ב'-ח' נערכים בחודשים נובמבר-ינואר ומאי-יולי 

קישור להליך הקבלה למכון