מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

תהליך קבלת תלמידים לסמסטר ב תשע"ט הסתיים זה עתה

תהליך קבלת תלמידים לסמסטר ב' תשע"ט הסתיים זה עתה.

הממלאים טופס רישום יוזמנו למבחני ההתאמה לשנה"ל הבאה שיערכו במכון החל מאמצע פברואר 2019.

 

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א' נערכים לאורך כל השנה. מבחני ההתאמה לכיתות ב'-ח' נערכים בחודשים נובמבר-ינואר ומאי-יולי 

קישור להליך הקבלה למכון