מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

אבחוני תלמידים לקראת סמסטר א תש"פ הסתיימו

אבחוני תלמידים חדשים לסמסטר א תש"פ הסתיימו

 

מועמדים לקראת סמסטר ב' תש"פ 

מבחני ההתאמה לילדי הגנים וכיתות א' לקראת סמסטר ב' נערכים לאורך כל השנה.

מבחני ההתאמה לכיתות ב'-ח' יערכו בחודשים נובמבר-ינואר

קישור להליך הקבלה למכון