מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הגשת מועמדות לסמסטר א תשע"ט לגנים הסתיימה בתאריך 15/6/18. הגשת מועמדות לכיתות א'-ז' לסמסטר א תשע"ט עדיין פתוחה.

הגשת מועמדות לסמסטר א תשע"ט לגנים הסתיימה בתאריך 15/6/18. הממלאים טופס רישום יוזמנו למבחני ההתאמה לסמסטר ב' בהמשך (מבחני ההתאמה לילדי הגנים נערכים לאורך כל השנה)

ניתן עדיין להגיש מועמדות לכיתות א'-ז' לסמסטר א תשע"ט .

 

קישור להליך הקבלה למכון