מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הודעות השיבוץ לחוגים לסמסטר ב

הודעות השיבוץ לחוגים וההנחיות לתשלום נשלחו אליכם למייל ביום ראשון  – 25/2/18 .

במידה ולא קיבלתם הודעה, נא פנו אלינו.