מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוחות זמנים וחופשות – סמסטר א – תשע"ח

פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 29/10/2017

חופשת חנוכה :   19/12/2017  –  12/12/2017 (יום ד' -20/12/2017 – חוגים כרגיל)

סיום סמסטר א':  01/02/2018