מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

מפגשחמט

אנו שמחים לפתוח מועדון שחמט לתלמידנו, על מנת שיוכלו לשחק עם חברים מהמכון, מעבר לחוג שילמדו הסמסטר.

המועדון יפעל בימי שלישי בשעה 17:30 והינו רב גילאי.

את המועדון ינחה המדריך פליקס חודק.