מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פרסום מערכת החוגים לסמסטר א תשע"ח

ב – 8/8/17 בשעות הצהרים תתפרסם באתר המערכת החדשה לסמסטר א' תשע"ח

הרישום יחל  בתאריך 28/8/17.

הודעה על פרסום החוגים תשלח במייל להורי תלמידי המכון

חופשה נעימה