מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר ב' תשע"ח

תחילת סמסטר ב' – יום א' 11/3/18

חופשת פסח – מיום ה' – 29/3/18 עד יום ה' – 5/4/18 (כולל). הלימודים יתחדשו ביום ראשון 8/4/18.

ערב יום הזכרון לשואה – יום ד' – 11/4/18

ערב יום הזכרון, יום הזיכרון ויום העצמאות – ימים ג'-ד'-ה'   19/4/18- 17/4/18

ערב ל"ג בעומר – יום ד' 2/5/18

שבועות –  יום א' 20/5/18