מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר ב' תשע"ח

תחילת סמסטר ב' – יום א' 11/3/18

חופשת פסח –  ימים א'- ה'  1/4/18-5/4/18.

ערב יום הזכרון לשואה – יום ד' – 11/4/18

ערב יום הזכרון, יום הזיכרון ויום העצמאות – ימים ג'-ד'-ה'   19/4/18- 17/4/18

ערב ל"ג בעומר – יום ד' 2/5/18

שבועות –  יום א' 20/5/18