מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

הודעות לקראת סמסטר ב'

הודעות שיבוץ לסמסטר ב' נשלחו אליכם במייל במהלך יום שלישי 14/2/17.

במידה ולא קיבלתם את השיבוץ, נא פנו אלינו.

 

ערב הורים יתקיים ביום שלישי 28/2/17. הזמנות תשלחנה בימים הקרובים

תחילת סמסטר ב' – 5/3/17