מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוח חופשות סמסטר א' תשע"ט

ערב ההורים יתקיים יום שלישי 16/10/2018

פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 21/10/2018

חופשת חנוכה :   2/12/2018  עד ל –  9/12/2018 (יום ב' -10/12/2018 – חוגים כרגיל)

סיום סמסטר א':  

לחוגים הנערכים ביום ראשון  –  20/01/19

לחוגים הנערכים ביום שני –  14/01/19

לחוגים הנערכים ביום שלישי –  22/01/19

לחוגים הנערכים ביום רביעי –  16/01/19

לחוגים הנערכים ביום חמישי –  17/01/19