מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פרסום המערכת לסמסטר ב'

סמסטר ב' תשע"ח  יפתח ב-11/3/2018.

המערכת לסמסטר ב' מפורסמת באתר מהיום,  תחת חוגי סמסטר ב'

הרישום המקוון לחוגים לסמסטר ב' יערך בין התאריכים  4/2/18 ל 10/2/18.(הודעות עם הקישור לטופס הרישום הממוחשב יישלחו להורים ביום ראשון 4/2/18  בשעה 12:00 בדיוק).