מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוחות זמנים סמסטר א' – תשע"ז

לוחות זמנים – סמסטר א – תשע"ז

 

ערב הורים: 26.10.16

פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 30.10.16

חופשת חנוכה :   29.12.16  –  25.12.16

סיום סמסטר א':  26.1.17