מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

סדנת אסטרטגיות למידה – הכנה לחטיבת הביניים לתלמידי כיתות ו'

פעמים רבות אנו עדים לכך שילדינו המוכשרים מחשבים את התרגיל בחשבון "בראש", מסיימים את שיעורי הבית עוד בכיתה (או לא מכינים כלל), זוכרים את כל החומר ומקבלים 100 במבחנים, "רק מלשבת בכיתה".

בשנות הלימוד המוקדמות של ביה"ס הילד המחונן לא נדרש לעתים לפתח מיומנויות שונות בגלל השענותו על יכולותיו הקוגניטיביות הגבוהות.

עם הגיעו לחטיבה הוא נדרש לפתע להתמודד עם כמויות גדולות של חומר מורכב ורמת לימודים גבוהה יותר באופן משמעותי.

כך נוצר לעתים צורך לרכוש אסטרטגיות למידה יעילות יותר, והכוונה לאוסף של מיומנויות וכלים שישמשו אותם על מנת לשפר את איכות הלמידה, להצליח, ולבטא את היכולות שלהם.

כדי להענות לצורך הקיים, תפתח במכון, במהלך חופשת הסמסטר, סדנת אסטרטגיות למידה לתלמידי כיתות ו', לקראת חטיבת הביניים.

 

הסדנה תועבר על ידי יעל רוטנברג, יועצת המכון ומורה להוראה מתקנת

הסדנא תכלול ארבעה מפגשים בני שעה וחצי בין השעות 17:30- 16:30.

 

הסדנה תעסוק בהכרת סגנון הלמידה האישי של כל תלמיד, רכישת אסטרטגיות ליעול הזכרון, עיבוד טקסטים לכתיבה וכן ניהול יעיל של זמן והתארגנות למבחנים.

במהלך החופש הגדול תהיה אפשרות לקיים סדנת המשך אשר תרחיב ותעמיק את האסטרטגיות שילמדו בסדנה זו וכן יכללו תחומים נוספים.

 

לפרטים נוספים ולרישום, נא לפנות ליעל באמצעות המייל –  erica3@ypipce.org.il