מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

פורסמו החוגים המוצעים לסמסטר ב'

ניתן להתרשם ממגוון החוגים המוצעים לסמסטר ב', תחת רישום לחוגים

הרישום נעשה באמצעות פורטל הרישום.  את הקישור שלחנו אליכם בדואר האלקטרוני

 

תחילת סמסטר ב' – ביום ראשון  13/3/16