מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

לוחות זמנים – סמסטר א' – תשע"ו

לוחות זמנים – סמסטר א – תשע"ו

 

ערב הורים: 15.10.15

פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 18.10.15

חופשת חנוכה :   13.12.15  –  6.12.15

סיום סמסטר א':  15.1.16