מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

מועדי חופשות סמסטר ב' תשע"ה

שבתון בחירות: יום ג',  ה-17 למרץ

חופשת פסח: ימים א'-ה',  ה- 5-9 לאפריל

יום הזיכרון ויום העצמאות: ימים ג'-ד'-ה', ה- 21,22,23 לאפרילפעילות 13 נעמה 004

ל"ג בעומר: יום ד', ה- 6 מאי

שבועות: יום א', ה- 24 למאי

סמסטר מוצלח לכולם!