מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

ארכיון לחודש יולי, 2018

הרישום המקוון לחוגים לסמסטר א' יערך בין התאריכים 26/8/18 ל 04/9/18

המערכת לסמסטר א' מפורסמת באתר החל מיום ראשון 5/8/18 : רשימת החוגים לסמסטר א' תשע"ט   הרישום המקוון לחוגים לסמסטר א' יערך בין התאריכים  26/8/18 ל 04/9/18. (הודעות עם הקישור לטופס הרישום הממוחשב יישלחו להורים ביום ראשון 26/8/18  בשעה 12:00 בדיוק) […]