מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

ארכיון לחודש יולי, 2018

לוח חופשות סמסטר א' תשע"ט

ערב ההורים יתקיים יום שלישי 16/10/2018 פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 21/10/2018 חופשת חנוכה :   2/12/2018  עד ל –  9/12/2018 (יום ב' -10/12/2018 – חוגים כרגיל) סיום סמסטר א':   לחוגים הנערכים ביום ראשון  –  20/01/19 לחוגים הנערכים ביום שני –  14/01/19 […]