מכון אריקה לנדאו

נוסד 1969

ארכיון לחודש אוקטובר, 2015

לוחות זמנים – סמסטר א' – תשע"ו

לוחות זמנים – סמסטר א – תשע"ו   ערב הורים: 15.10.15 פתיחת סמסטר א': השבוע המתחיל ב- 18.10.15 חופשת חנוכה :   13.12.15  –  6.12.15 סיום סמסטר א':  15.1.16